ถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เข้าถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ