ถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เข้าถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๑
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง