ถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เข้าถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Related posts:

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐
พิธีปัจฉิมนิเทศ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙