กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์-ปีใหม่ไทย โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงาน และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์