ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ป.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับชั้น ป.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร