ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมทอดผ้าปาการศึกษา “เติมฝัน ปันน้ำใจ ขยายพื้นที่ให้ อรส. ได้พัฒนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตัวแทนครูเข้าลงนามถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้นำตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสามเณรที่บรรชาในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ให้หายจากพระอาการประชวร และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ณ สำนักพระราชวัง

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม

พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีสวนสนามลูกเสือ คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุราชปประสิทธิ์ จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้น ป.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี

แสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ