ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ภาพกิจกรรม

พิธีสวนสนามลูกเสือ คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุราชปประสิทธิ์ จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี

แสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ