ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ภาพกิจกรรม

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานราชการส่วนอืนๆ ทั่วประเทศ

พิธีถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดชฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

รับรางวัลโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เข้ารับรางวัล “โรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น”

งาน STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนบน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมจัดนิทรรศการ STEM Festival 2016 ระดับภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) ณ อาคารเอนกประสงค์

อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอุนราชประสิทธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ และ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

แนะแนวอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์แนะแนวโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมทอดผ้าปาการศึกษา “เติมฝัน ปันน้ำใจ ขยายพื้นที่ให้ อรส. ได้พัฒนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตัวแทนครูเข้าลงนามถวายพระพรในหลวง และสมเด็จพระบรมฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้นำตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสามเณรที่บรรชาในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ให้หายจากพระอาการประชวร และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ณ สำนักพระราชวัง

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม