ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ นส.เจนนิสา จันทะเวหา

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนนิสา จันทะเวหา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล 

ใบสมัคร อบจ.นนท์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก

ระเบียบการ   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัคร   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 8 ปี ชาย   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 8 ปี หญิง   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 10 ปี ชาย   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 10 ปี หญิง   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 12 ปี ชาย …
Read more

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ และสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ในระดับภาค