ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP)

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุาลด่านช้าง และโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาเทควันโด

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ของแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธรรมรักษ์ วงศ์สวัสดิ์, ด.ญ. กชมน กลาหงส์ และ ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 5th SUT Taekwondo Championship 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับ นส.เจนนิสา จันทะเวหา

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนนิสา จันทะเวหา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล