กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครู และนักเรียนระดับสาย (ม.๔-๖) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คณะครู และนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙