กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรม “ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑” ณ ห้องประชุม ๑

กิจกรรมร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี ๒๕๕๙

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี” ณ อาคารเอนกประสงค์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์

กิจกรรม STOP TEEN MOM

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์แนะแนวโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรม STOP TEEN MOM หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม ๑