กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรม “ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑” ณ ห้องประชุม ๑

กิจกรรมร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี ๒๕๕๙

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี” ณ อาคารเอนกประสงค์