กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สายชั้นป.3

คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ยาว โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “อนุราชฯ เกม” ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี [ ชุดที่ ๑ ] [ ชุดที่ ๒ ] [ ชุดที่ ๓ ]

กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมทั้งแจกของขวัญ อาหาร ขนม น้ำดื่ม จากคณะครูในแต่ละสายชั้นและคณะผู้ปกครอง