ค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๕๙