Author Archive: รัชพงษ์

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครองราชย์สมบัติครบ ๗๐ ปี

แสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับครูพจนารถ เทียนรุ่งศรี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ