Author Archive: รัชพงษ์

อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “อนุราชฯ เกม” ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี [ ชุดที่ ๑ ] [ ชุดที่ ๒ ] [ ชุดที่ ๓ ]

แสดงความยินดีกับ นส.เจนนิสา จันทะเวหา

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนนิสา จันทะเวหา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล 

กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมทั้งแจกของขวัญ อาหาร ขนม น้ำดื่ม จากคณะครูในแต่ละสายชั้นและคณะผู้ปกครอง

ใบสมัคร อบจ.นนท์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือก

ระเบียบการ   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัคร   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 8 ปี ชาย   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 8 ปี หญิง   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 10 ปี ชาย   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 10 ปี หญิง   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ใบสมัครแยกประเภท 12 ปี ชาย …
Read more