Author Archive: รัชพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ประกาศ ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เพิ่มเติม และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาเทควันโด

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ของแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธรรมรักษ์ วงศ์สวัสดิ์, ด.ญ. กชมน กลาหงส์ และ ด.ช. ธรรมราช วงศ์สวัสดิ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 5th SUT Taekwondo Championship 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “อนุราชฯ เกม” ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี [ ชุดที่ ๑ ] [ ชุดที่ ๒ ] [ ชุดที่ ๓ ]

แสดงความยินดีกับ นส.เจนนิสา จันทะเวหา

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนนิสา จันทะเวหา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล 

กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมทั้งแจกของขวัญ อาหาร ขนม น้ำดื่ม จากคณะครูในแต่ละสายชั้นและคณะผู้ปกครอง