ครูดี สพฐ.


แสดงความยินดี

ฝ่ายบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP)

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุาลด่านช้าง และโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมในโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP)

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุาลด่านช้าง และโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP)

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุาลด่านช้าง และโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คำสั่งโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 ระดับภาค วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุาลด่านช้าง และโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ยาว โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์