ครูดี สพฐ.


แสดงความยินดี

ฝ่ายบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมในโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สายชั้นป.3

คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ยาว โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ประกาศโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการการระดับภาค

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House Competitions (Zone A) Science and Mathematics Projects Work 2019. 10 July 2019 At Anurajaprasit School

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คำสั่งโรงเรียน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับโซน เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่3 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ยาว โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Projects Work Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Primary Level) วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เพิ่มเติม และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑