ใบสมัครออนไลน์

ท่านสามารถรับใบสมัครเข้า ม.1 และ ม.4 ได้สองทาง

(1) เดินทางมารับใบสมัครด้วยตนเอง

หรือ

(2) กรอกข้อมูลผ่านระบบและพิมพ์ใบสมัครด้วยตนเอง

ยื่นใบสมัครวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562

ใบสมัครออนไลน์ >> คลิกที่นี่ <<

กิจกรรมโรงเรียน

อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “อนุราชฯ เกม” ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี [ ชุดที่ ๑ ] [ ชุดที่ ๒ ] [ ชุดที่ ๓ ]

กิจกรรมบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐